close
چت روم
qasem3 میگه:
میگن توالت های جهنم توش پر سوسک بالدار گنده اس فقط شیر آب جوش داره دمپایی همیشه خیسه شلنگش هم همیشه رو زمین افتاده تازه فرشته عذاب پشت در واستاده هی در میزنه میگه زود بیا بیرون طول دسشویی ۲ متره درشم از بیرون باز میشه قفلم نمیشه درهای توبه هم اکنون بازه باز است..!