close
چت روم
آیا میدانستید
محمد میگه:
آیا میدانستید که شش ، 6 نقطه و 6 دندونه دارد؟