close
چت روم
برفک
محمد میگه:
به طرف میگن چرا یخچالت اینقدر برفک داره ، میگه حتما آنتنش کج شده !